ASTROLOGICKÉ PORADENSTVO


Na zostavenie osobného horoskopu narodenia sú potrebné nasledujúce údaje:

- meno
- dátum narodenia
- čas narodenia
- miesto narodenia

 

FORMA KONZULTÁCIE

Konzultácia prebieha formou rozhovoru, pri ktorom sa s klientom rozprávame o jeho živote a životných témach, ktoré ho stretajú a pri ktorých cíti potrebu ich riešiť. Pomocou horoskopu sa snažíme nájsť príčiny problémov i cesty, ako z nich von, ale aj vnímať skryté súvislosti tam, kde sa na prvý pohľad môže zdať, že žiadne nie sú. Celá konzultácia je zameraná na sebapoznanie a uvedomenie.

Priemerná dĺžka konzultácie býva asi 3 hodiny, ale čas rozboru je individuálny a závisí od záujmu a potrieb klienta.

Pre koho má význam dať si urobiť horoskop? Ak je motívom len zvedavosť a nie sme ochotní na sebe pracovať a rásť, je návšteva u astrológa zbytočná. Kto naozaj chce rozumieť podstate problémov, do ktorých sa dostáva a chce ich aktívne riešiť, tomu môže pochopenie vlastného horoskopu pomôcť na jeho ceste.

 

KONTAKT

Enki Hogh
0911 348 889
enki@astrologickeporadenstvo.sk