ASTROLOGICKÉ PREDNÁŠKY


PREDNÁŠKY

Môžete ma kontaktovať v prípade, ak chcete vo Vašom meste zorganizovať prednášku o astrológii.

 

VÍKENDOVÉ SEMINÁRE
 
Pre záujemcov o štúdium astrológie ponúkam astrologické semináre.
Cena a forma závisí od počtu záujemcov i od Vašich predstáv.

 

Je možné dohodnúť sa i na individuálnom štúdiu.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HĽADÁM SPOLUPRACOVNÍKOCH V RÔZNYCH MESTÁCH, KTORÍ BY BOLI OCHOTNÍ
FUNGOVAŤ AKO ORGANIZÁTORI ASTROLOGICKÝCH PREDNÁŠOK A SEMINÁROV
V DANOM REGIÓNE. JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SA NA PROVÍZIÁCH ALEBO NA
MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ASTROLOGICKÉ KURZY ZADARMO. PROSÍM ZÁUJEMCOV,
ABY SA U MŇA OHLÁSILI A DOHODLI PODMIENKY SPOLUPRÁCE.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––