Osobný horoskop ako mapa na ceste životom

Prvé kontakty s astrológiou som absolvoval na vlastnej koži u známej českej astrologičky,“ povedal mladý slovenský astrológ Enki Hogh, keď zaspomínal na svoje prvé kontakty s astrológiou a s rozborom osobného horoskopu. „Po jej rozbore natívneho horoskopu som niektoré informácie dlho potreboval rozchodiť... Nebolo pre mňa jednoduché prijať jej rady a zmieriť sa s rizikmi, ktoré vyplynuli z horoskopu. To som si vtedy myslel, že horoskop mi prezradil nemenné fakty. Začal som však podľa jej rád na sebe pracovať a súčasne hlbšie vnikať do astrológie. Časom som si uvedomoval, že mala pravdu.  

Okrem iného ma astrológia oslovila ako odbor, ktorému sa profesionálne venujem. Absolvoval som semináre u astrológov na Slovensku i v Čechách, preštudoval mnoho odbornej literatúry a dnes už idem svojou vlastnou cestou.“ Podľa slov Enkiho Hogha rozbor natívneho horoskopu dáva možnosť na lepšie sebapoznavanie a na pochopenie toho, prečo človek prežíva to, čo prežíva a čo si vlastne prišiel riešiť na Zem, prípadne aké talenty a danosti si priniesol do tohto života. Človek sa totiž často v živote stretáva so situáciami, ktorým nerozumie, a ktoré sa zdanlivo náhodou opakujú. Často si kladie otázku – prečo práve ja... Často nerozumie svojmu životu, vzťahom a najmä sebe. Kladie si filozofické otázky – kto som, odkiaľ prichádzam, čo je mojou úlohou na Zemi a kam pôjdem, keď odtiaľto odídem. „V horoskope narodenia je totiž návod od univerza, ako byť šťastným,“ pokračoval Enki Hogh. „Len sa naučiť čítať v tomto návode, len sa naučiť pomenovať veci, ktoré ponúka. A tak vďaka horoskopu môžeme lepšie porozumieť sebe samému i svojmu životu. Môžeme dešifrovať jeho kód a pochopiť úlohy, s ktorými sme prišli na tento svet. Môžeme sa pozrieť na svoje šance i riziká, a potom ísť životom tak, aby sme nepoblúdili. Každý z nás má totiž možnosť vziať život do svojich rúk, byť zaň zodpovedný a rozhodnúť o svojej budúcnosti v súčasnosti. Každý z nás má možnosť pozrieť sa cez horoskop narodenia na svoje zdravotné, partnerské, pracovné i osobné problémy, pochopiť skryté súvislosti a nájsť cestu k zosilneniu a ďalšiemu rastu.“ S astrológom Enki Hoghom sa môžete stretnúť na besede v Klube zdravie (zasadačka OD Prior) v Liptovskom Mikuláši 6. marca o 16. hodine.

Text: Astrológ Enki Hogh pri jednej so svojich prednášok o horoskope ako o návode od univerza, ako byť šťastným.