Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

 

O OSUDE

Osudu v jeho celistvosti je možné porozumieť len z hľadiska reinkarnácie...

Príčinná súvislosť medzi činmi minulosti a aktuálnym priebehom osudu sa všeobecne označuje ako karma.
 

*  *  *

Osud je tou inštanciou, ktorá sa stará o to, aby každý išiel svojou predpísanou cestou.

*  *  *
 

Osudu záleží len na konečnom výsledku, nie na ceste. Dôležité je iba to, aby človek dosiahol svoj učebný cieľ a nie to, koľko utrpenia si naloží na svoje bedrá iba preto, že sa zdráha učiť sa... Rany osudu a choroby sú vždy len pasívnym aspektom učebného procesu, ktorý sme nevzali na vedomie. Stručne povedané: kto sa neučí, ten trpí.
 

*  *  *
 

Astrológia nie je prostriedkom slúžiacim na oklamanie osudu. Jej poslaním je napomáhať jeho naplneniu.
 

*  *  *

Máme vždy dve možnosti. Po prvé: Vedomé učenie. Táto varianta nabáda, aby sme prijali výzvu osudu a riešili dobrovoľne a aktívne svoje problémy. Po druhé: Nevedomé učenie. Začína pôsobiť úplne automaticky v prípadoch, keď zameškáme možnosť problém riešiť vedome.
Thorwald Detlefsen

Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče.
Seneca

Povaha človeka je jeho osudom.
Sofokles

Karma má svoj zmysel a sleduje určitý cieľ. Nie je sama týmto zmyslom ani cieľom.

*  *  *
 

Nemôžeme prenášať zodpovednosť za vlastný osud na postavenie planét. Nepríjemná udalosť nebola vyvolaná zlým postavením Saturna alebo Marsu v slnečnom systéme. Táto udalosť súvisí s určitou vnútornou psychickou problematikou, ktorá sa týmto spôsobom chce dostať do vedomia. Saturn a Mars sú tu iba indikátormi konfliktu, ktorý sa odohráva v duši dotyčného človeka.

Hermann Meyer

Pohyb hviezd naznačuje budúce udalosti, ale nevytvára ich, ako sa často verí...
Platón

Budúce  udalosti vrhajú svoj tieň dopredu.
Goethe
 

Nie postavenie hviezd predurčuje človeka, ale človek si volí chvíľu, v ktorej je postavenie hviezd také, aby sa mohol narodiť. Preto horoskop je obrazom ľudskej duše - lebo je to moment, v ktorom nebeská klenba práve vyjadrovala konfiguráciu jeho duševných síl.
 

*  *  *
 

Planéty nerobia nič viac, ako že otvárajú a zatvárajú karmické brány v súlade s kozmickými rytmami. Osud, ktorý sa k nám cez tie brány rinie, nie je ani o vlások lepší ani o vlások horší od toho, čo sme medzitým svojou duševnou a duchovnou činnosťou v planetárnych sférach vytvorili.
 

*  *  *

Osud ponechá každému jeho vôľu . A Božia Prozreteľnosť a Všemúdrosť je taká veľká, že dokáže zužitkovať aj svojvoľné činy nedokonalých ľudí na to, aby splnili v osude ostatných ľudí rolu, ktorá je potrebná.

*  *  *
 

Neexistujú žiadne udalosti, ktorým by sa nedalo vyhnúť. Životný plán nie je plánom hmotných udalostí, ale duchovných cieľov.

Emil Páleš

 

O NÁHODE

Náhoda je len výrazom našej neschopnosti prísť veciam na kĺb.
Albert Einstein

Človek používa slova náhoda, aby zakryl svoju neznalosť skutočných príčin.
Holbach

Ak náhodu pristihneme pri čine, zistíme, že vlastne žiadnou náhodou nie je.

*  *  *
 

Je ale paradoxné, že práve veda, ktorá sa snaží poznávať a pomenovávať zákony tohto vesmíru, sa často v situáciách, keď narazí na niečo, čo si na základe svojej vedeckej paradigmy nevie vysvetliť, schováva za pojem NÁHODA.

 

 

O SEBAPOZNANÍ
 

Osobný horoskop je v prvom rade úžasným nástrojom sebapoznania. Môže nám pomôcť mnohé si uvedomiť a pomenovať to, čo sa odohráva v našom vnútri. A poznať sám seba je prvým predpokladom na vykročenie na cestu od niekiaľ niekam...
 

*  *  *

Takzvané vonkajšie prostredie je v skutočnosti zrkadlom, v ktorom človek vidí len sám seba.

 

O ASTROLÓGOCH

Astrológ je tlmočník vesmírneho jazyka.
Ludmila Plášková
 

Dnešná doba od astrológa vyžaduje nové prístupy. Vzniká nutnosť reinterpretovať pôvodnú astrologickú symboliku novými spôsobmi. A to je veľká úloha pre generáciu nových astrológov.

Jan Kaleta

Astrológ cez horoskop skúma VESMÍRNE ZÁKONY.

 

O VZŤAHOCH

Ak sa stretnú dve osobnosti, je to, ako keď dáme dohromady dve rozdielne chemické látky.

Pokiaľ medzi nimi dôjde k reakcii, obe sa premenia.

C.G.Jung

 

O TOM, AKO SA NA ŽIVOT POZERAJÚ JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU A PLANÉTY

Blíženci:
Život je komédia pre tých, ktorí myslia a tragédia pre tých, ktorí cítia.

Panna:
Povýšiť každodennú povinnosť na bohoslužbu.
Vysoká  budhistická škola umývania riadu: pri každom tanieri si predstav, že kúpeš malého Budhu.

Váhy:
Zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľané trápenie je polovičné trápenie.

Syntéza múdrosti Panny a Rýb:
Nechaj sa unášať prúdmi života, ale nauč sa vyberať si tie správne.
Claus Riemann