MÚDROSTI MÚDRYCH

 • Všetky živé tvory vedie spať, jesť, piť a rozmnožovať sa. Rozdiel medzi zvieraťom a človekom spočíva v tom, že človek je schopný v sebe poznať božiu podstatu a uskutočniť ju.

Maháprabudži

 

 • Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.

Ježiš

 

 • Iba vtedy, keď je potreba, prichádza túžba.

 • Ten, kto túži, dostane.

 • Modlitby o osobný prospech - to je náboženstvo žobrákov. Je vskutku bláhový ten, kto vstúpi do bane na diamanty a hľadá tam sklenené guličky.

Svámi Vivékananda

 

 • Nikto vám nemôže dať radosť a šťastie, ktoré nevedome hľadáte - žiaden človek. Všetko je vo vás. Hľadajte a všetko nájdete sami v sebe.

 • Ak si myslíte, že ste iba toto telo, ste nevedomí. Ak viete, že vašou podstatou je čisté vedomie, časť Boha, ste múdri, máte poznanie.

Svámi Mahéšvaránanda

 

 • Vstúp k Pánovi bránou obete.

Svámi Mádhavananda

 

 • Buď zmenou, ktorú chceš vidieť.

 • Ak sa budeme riadiť zákonom „oko za oko a zub za zub", nakoniec tu všetci budeme slepí a bezzubí.

 • Niet väčšieho slepého, ako je ten, kto nechce vidieť.

 • Ideál pravdy vyžaduje, aby sa dodržal nielen daný sľub, ale aj jeho zmysel.

 • Zriekni sa a užívaj.

Mahátma Gándhí

 

 • Na svete nie je žiaden svätec bez minulosti, tak ako na svete nie je žiaden hriešnik bez budúcnosti.

 • Ak sa človek díva na život z hľadiska najväčších výhod, premárni skutočný prínos života.

 • Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnkom.

 • Tak, ako je v každej dažďovej kvapke voda, v každom lúči svetlo a v každej iskre oheň, tak je aj v každom stvorení ukrytý Stvoriteľ.

 • Pochopiť znamená uchopiť a prestať sa báť.

 • Múdry človek aj po prečítaní hlúpej knihy ešte viac zmúdrie. Ale hlupák aj po prečítaní tej najmúdrejšej knihy ešte viac osprostie.

 • Potrebujeme globálne oteplenie ľudských sŕdc.

 • Všetko, s čím sa v živote stretneme, nám môže byť cestou.

 • Vietor nemôžeme zakázať, ale môžeme postaviť veterné mlyny.

 • Loď je najbezpečnejšia v prístave! Ale na to nebola postavená.

 • Vedomosti prichádzajú zvonku, Múdrosť vyviera zvnútra.

 • Proti trampotám života dal Boh človeku tri veci: nádej, spánok a smiech.

 • V prítomnosti žije málo ľudí. Väčšinou sa chystajú žiť až niekedy nabudúce.

 • Ak v tejto chvíli urobíš maximum, získaš tým najlepšie postavenie pre ďalšiu chvíľu.

 • Nešťastie zdrví len toho, kto sa dal oklamať šťastím.

 • Súčasná moderná civilizácia je neúspešná vo svojom úsilí vyrobiť šťastie.

 • Veľa ľudí sa bojí o svoju povesť, ale len málokto o svoje svedomie.

 • Múdrosť je inteligencia, ktorá rozumie láske.

 • Jednou z najväčších civilizačných pohrôm je učený hlupák.

 • Disciplína bez slobody je tyrania. Ale sloboda bez disciplíny je chaos.

 • Komédia nie je nič iné ako tragédia sledovaná s odstupom.

 • Veľa ľudí robí veci správne, ale málokto robí správne veci.

 • Dobrodružstvo je len správne pochopená nepríjemnosť.

 • Úsměv je světlo, které září v okně obličeje a ohlašuje, že srdce je doma.

 • Ničím ľudia tak neprezrádzajú svoju povahu ako tým, čo im pripadá smiešne.

 • Mať vo všetkom pravdu je neklamným znakom hlúposti.

 • Mesiac a láska majú čosi spoločné. Keď nerastú, ubúdajú...

 • Za manželku si vyberte len ženu, ktorú by ste si vybrali aj za priateľa, keby bola mužom.

 • NIE je len slovo, ktoré ľudia občas používajú, keď sú si nie celkom istí, že chcú povedať áno.

 • Ak chceš spoznať charakter človeka, daruj mu moc.

 • Aj muži plačú, ale keďže im slzy stekajú po vnútornej strane líc, tak to nie je vidieť.

 • Je veľmi veľa úprimných ľudí, ktorí sa úprimne mýlia.

 • Sú okamžiky, keď je po ruke lepšie udrieť, než ju držať.

 • Kultúra vojen musí byť nahradená kultúrou mieru.